Ladda ner dokument

Policy-dokument

Här finner du våra interna policydokument, viktiga för att du som kund ska se att vi är en seriös leverantör och samarbetspartner.

Hållbarhet

Vi arbetar aktivt med hållbarhet i såväl produktion som vid komponent- och materialval. Vi följer därför nedanstående certifiering resp. regelverk:

The regulation requires EU companies in the supply chain to ensure they import minerals (and metals (gold, tin, tungsten, tantalum) from responsible and conflict-free sources only.

REACH is a regulation of the European Union, adopted to improve the protection of human health and the environment from the risks that can be posed by chemicals, while enhancing the competitiveness of the EU chemicals industry.

RoHS stands for Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment. EU legislation restricting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment (EEE) and promoting the collection and recycling of such equipment.

K-märkta byggnader

Vi följer nedanstående krav, policy och ansvarskoder vid arbete i K-märkta byggnader:

Statens Fastighetsverks policy för hållbarhet

”...tydliggör att SFV ska bedriva en miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarsfull fastighetsförvaltning. Den anger också att SFV ska bidra till att uppfylla av myndigheten prioriterade mål i Agenda 2030, klimatavtalet samt nationella mål inom SFV:s verksamhetsområde.”
https://se.fsc.org/se-sv

Statens Fastighetsverks ansvarskod för deras leverantörer

”...gäller för leverantörer, inklusive konsulter och entreprenörer som arbetar på uppdrag av SFV. Den ska också användas som underlag för dialog vid startmöten i till exempel ramavtalstilldelning och byggprojekt. Övriga leverantörer förväntas också respektera koden och föra en dialog med Statens fastighetsverk om utmaningar och möjligheter.”
https://www.sfv.se/om-oss/uppdrag/hallbarhet/

Ståthållarämbetets krav för hantverksmetoder och arbetssätt

”Ståthållarämbetet ansvarar för att de kungliga slotten ska leva upp till de tekniska krav som en modern organisation kräver, men vårdar också de hantverksmetoder och arbetssätt som hör till en verksamhet med flerhundraåriga traditioner.”
http://www.kungahuset.se

Kontakt

0550 – 612 40

info@snickargarden.se

Mån - Fre | 07:00 – 16:00