SNICKARGÅRDENS INREDNINGAR FÖR KYRKOR

Skräddarsydda inredningar byggda med traditionella hantverksmetoder och en antikvarisk helhetssyn.

Miljövänliga kyrkoinredningar

Vi använder oss av trä från svenska träd, avverkade i ett ansvarsfullt skogsbruk. I de fall vi använder mer ”exotiska” träslag så är dessa FSC-godkända (Forest Stewardship Council). Ytbehandlingen är miljövänlig, eventuella armaturer och beslag blyfria. Vi minimerar materialspill vid tillverkningen och tar tillvara spillvirke för återanvändning.

Till skillnad från ex.vis spånskivor och board-material som används i många andra inredningar, är massivt trä lätt att bygga om, ändra och reparera. Vi motverkar därmed slit-och-släng, bidrar till ett miljövänligare samhälle och inredningen blir hållbar över lång tid.

Design

Våra produkter ska vara funktionella, estetiskt tilltalande och hålla över tid. Med vår kunskap och erfarenhet om trämaterialets möjligheter ledsagar vi våra kunder från idé till färdig inredning. Design alltifrån klassisk till modern, helt anpassad till kundens önskemål och lämplighet utifrån övrig inredning i miljön runtomkring.

Materialval

Trä är ett naturmaterial som kräver omsorg i urvalet. Vi använder limfogsträ för garanterad formstabilitet. Trä ska vara rakfibrigt och utan spänningar för att inte ändra sin form med tiden. Vår kunskap om trä gör att vi kan tillverka våra inredningar helt i massivt trä.

Sammanfogning

Sammanfogningen är avgörande för kvalitén. Vi lägger stor vikt vid noggrannt utförda detaljer. Sinkning, pluggning, gering är tekniker lämpliga för olika ändamål. Kvalitet och hållbarhet garanteras av vår hantverkskicklighet.

Vår verksamhets- styrning

Inredningar för kyrkor och andra K-märkta byggnader ställer mycket höga krav på inredningarnas hållbarhet över tid, miljöhänsyn samt även själva tillverkningsprocessen.

Vi arbetar sedan många år med inredningar för Svenska Kyrkan, Kungahuset och Riksmarskalksämbetet där kraven är mycket höga vad gäller hållbarhet, miljöhänsyn och traditionella hantverksmetoder. Vi är underleverantör till Statens Fastighetsverk vid inredningar och ombyggnad av K-märkta byggnader.

För vår att säkerställa att vår verksamhet och våra inredningar uppfyller våra kunders krav använder vi oss av flera regelverk och policys.

Klicka på sidan ”Ladda ner” för att hitta och ladda ner dokumentation för flera av regelverken nedan samt våra interna policydokument som styr vår verksamhet vid inredningar i kyrkor och K-märkta hus.

A - Psalmboksvagn, Gustav Vasa Kyrka, Stockholm. B - Altarbord (komplettering i befintlig inredning) Gustav Vasa Kyrka, Stockholm.

Regelverk

STATENS FASTIGHETSVERKS POLICY FÖR HÅLLBARHET

”...tydliggör att SFV ska bedriva en miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarsfull fastighetsförvaltning. Den anger också att SFV ska bidra till att uppfylla av myndigheten prioriterade mål i Agenda 2030, klimatavtalet samt nationella mål inom SFV:s verksamhetsområde.”
https://www.sfv.se/om-oss/uppdrag/hallbarhet/

STÅTHÅLLARÄMBETETS KRAV FÖR STATENS FASTIGHETSVERKS ANSVARSKODFÖR DERAS LEVERANTÖRER

”...gäller för leverantörer, inklusive konsulter och entreprenörer som arbetar på uppdrag av SFV. Den ska också användas som underlag för dialog vid startmöten i till exempel ramavtalstilldelning och byggprojekt. Övriga leverantörer förväntas också respektera koden och föra en dialog med Statens fastighetsverk om utmaningar och möjligheter.
https://www.sfv.se/om-oss/uppdrag/hallbarhet/

STÅTHÅLLARÄMBETETS KRAV FÖR HANTVERKSMETODER OCH ARBETSSÄTT

”Ståthållarämbetet ansvarar för att de kungliga slotten ska leva upp till de tek- niska krav som en modern organisation kräver, men vårdar också de hantverksmetoder och arbetssätt som hör till en verksamhet med flerhundraåriga traditioner.”
http://www.kungahuset.se

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, FSC

”...är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.
https://se.fsc.org/se-sv

EU CONFLICT MINERALS REGULATION

The regulation requires EU companies in the supply chain to ensure they import minerals (and metals (gold, tin, tungsten, tantalum) from responsible and conflict-free sources only.

THE EU REACH REGULATION

REACH is a regulation of the European Union, adopted to improve the protection of human health and the environment from the risks that can be posed by chemicals, while enhancing the competitiveness of the EU chemicals industry.

THE ROHS DIRECTIVE 2 AND 3

RoHS stands for Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment. EU legislation restricting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment (EEE) and promoting the collection and recycling of such equipment.

A - Förvaringsskåp, Ulrika Eleonoras Församlingshem, Stockholm. B - Klädskåp, Adolf Fredriks Kyrka, Stockholm.

Kontakt

0550 – 612 40

info@snickargarden.se

Mån - Fre | 07:00 – 16:00